Услугата "Движение по преписка" предоставя на клиентите на дирекция КВМП възможност да получат по електронен път информация за статуса на заведена от тях административна услуга без да се налага да идват на място.

 

Print Friendly, PDF & Email