Услугата "Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти" предоставя на клиентите на дирекция КВМП възможност да заявят и получат по електронен път лиценз за търговия на едро без да се налага да идват на място.

 

Print Friendly, PDF & Email