Услугата "Заявление за лицензиране за употреба на ветеринарномедицински продукт" предоставя на клиентите на дирекция КВМП възможност да заявят и получат по електронен път лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт без да се налага да идват на място.

 

Print Friendly, PDF & Email