Име  
ANTIFLEGMIN_08_2022_0022-2515
Предпочитан 116.24 KB
ANTISEDAN VET 5 mg/ml solution for injection / АНТИСЕДАН 5 mg/ml инжекционен разтвор
Предпочитан 107.98 KB
APOVOMIN 1 mg/ml solution for injection for dogs / APOVOMIN 1 mg/ml инжекционен разтвор за кучета
Предпочитан 103.19 KB
Apovomin 3 mg/ml инжекционен разтвор за кучета / Apovomin 3 mg/ml solution for injection for dogs
Предпочитан 124.33 KB
Apovomin 3 mg/ml инжекционен разтвор за кучета / Apovomin 3 mg/ml solution for injection for dogs
Предпочитан 103.25 KB
ATAXXA 1250 mg / 250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg
Предпочитан 254.16 KB
ATAXXA 1250 mg / 250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg / АТАКСА 1250 mg/250 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса от 10 kg до 25 kg
Предпочитан 393.75 KB
ATAXXA 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg
Предпочитан 252.82 KB
ATAXXA 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg / АТАКСА 200 mg/40 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса до 4 kg
Предпочитан 393.63 KB
ATAXXA 2000 mg / 400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg
Предпочитан 258.97 KB