Име  
VITOFYLLIN 50 mg FILM-COATED TABLETS FOR DOGS / VITOFYLLIN 50 mg ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
Предпочитан 116.36 KB
VITOFYLLIN 50 mg FILM-COATED TABLETS FOR DOGS / VITOFYLLIN 50 mg ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
Предпочитан 112.87 KB
WELLPLUS овкусени таблетки за кучета / WELLPLUS flavoured tablets for dogs
Предпочитан 273.55 KB
XYLAMIDOR 20 mg/ml solution for injection for cattle, horses, dogs and cats / XYLAMIDOR 20 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки
Предпочитан 167.38 KB
XYLAMIDOR 20 mg/ml solution for injection for cattle, horses, dogs and cats / XYLAMIDOR 20 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки
Предпочитан 151.18 KB
XYLAZIN 2% - inj.ad.us.vet./ КСИЛАЗИН 2% - инж. за ветеринарномедицинска употреба
Предпочитан 317.48 KB
XYLAZINE 2 %, injectable solution/XYLAZINE 2 %, инжекционен разтвор
Предпочитан 130.96 KB
XYLEXX 20 mg/ml solution for injection for cattle, horses, dogs and cats / XYLEXX 20 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки
Предпочитан 174.94 KB
ZELYS 1, 25 mg дъвчащи таблетки за кучета / ZELYS 1, 25 mg chewable tablets for dogs
Предпочитан 117.82 KB
ZELYS 10 mg дъвчащи таблетки за кучета / ZELYS 10 mg chewable tablets for dogs
Предпочитан 120.19 KB