Име  
CEVAC LANDAVAX
Предпочитан 102.33 KB
DOPHEXINE 20 mg/g powder for use in drinking water/milk
Предпочитан 113.33 KB
EXFLOW 10 mg/g перорален прах за прилагане във вода за пиене за говеда (телета), прасета, пилета, пуйки и патици / EXFLOW 10 mg/g powder for use in drinking water for cattle (calves), pigs, chickens, turkeys and ducks
Предпочитан 268.84 KB
FLUBENOL 5% premix for poultry and pigs / ФЛУБЕНОЛ 5% премикс за птици и свине
Предпочитан 252.07 KB
HUVAMOX 800 mg/g powder for use in drinking water for chickens, turkeys, ducks and pigs / HUVAMOX 800 mg/g прах за прилагане във водата за пиене на кокошки, пуйки, патици и прасета
Предпочитан 117.54 KB
HUVAMOX 800 mg/g powder for use in drinking water for chickens, turkeys, ducks and pigs / HUVAMOX 800 mg/g прах за прилагане във водата за пиене на кокошки, пуйки, патици и прасета
Предпочитан 127.73 KB
Moxapulvis_500mg_0022-2784
Предпочитан 131.66 KB
NEOIVEN 500 000 UI/g прах за прилагане във вода за пиене/ млекозаместител / NEOIVEN 500 000 UI/g powder for use in drinking water/milk replacer
Предпочитан 99.61 KB
Neoiven_500_000_0022-2818
Предпочитан 104.42 KB
OXYGAN 500 mg/g powder for use in drinking water / OXYGAN 500 mg/g прах за прилагане във вода за пиене
Предпочитан 285.77 KB