Име  
VETMULIN 100 g/kg premix for medicated feeding stuff for pigs, chickens, turkey and rabbies / ВЕТМУЛИН 100 g/kg премикс за медикаментозен фураж за свине, кокошки, пуйки и зайци
Предпочитан 133.35 KB
VETMULIN 100 mg/g oral granules for pigs / ВЕТМУЛИН 100 mg/g орални гранули за свине
Предпочитан 119.2 KB
VETMULIN 125 mg/ml перорален разтвор за прилагане с водата за пиене при прасета и пилета / VETMULIN 125 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs and chickens
Предпочитан 143.82 KB
VETMULIN 20 g/kg premix for medicated feeding stuff for pigs, chickens, turkey and rabbits / ВЕТМУЛИН 20 g/kg премикс за медикаментозен фураж за свине, кокошки, пуйки и зайци
Предпочитан 133.3 KB
VETMULIN 450 mg/g granules for use in drinking water for swine, chickens and turkeys / ВЕТМУЛИН 450 mg/g гранули за прилагане във водата за пиене за свине, кокошки и пуйки
Предпочитан 155.16 KB
Vetmulin_162mgml_0022-2478
Предпочитан 117.73 KB
VETORYL 10 mg твърди капсули за кучета – 500 броя опаковки, VETORYL 30 mg твърди капсули за кучета – 1000 броя опаковки, VETORYL 60 mg твърди капсули за кучета – 3000 броя опаковки
Предпочитан 123.57 KB
VETORYL 10 mg твърди капсули за кучета – 500 броя опаковки, VETORYL 30 mg твърди капсули за кучета – 1000 броя опаковки, VETORYL 60 mg твърди капсули за кучета – 3000 броя опаковки
Предпочитан 123.45 KB
VETORYL 10 mg твърди капсули за кучета – 500 броя опаковки, VETORYL 30 mg твърди капсули за кучета – 1000 броя опаковки, VETORYL 60 mg твърди капсули за кучета – 3000 броя опаковки
Предпочитан 123.55 KB
VETRIMOXIN 50 / ВЕТРИМОКСИН 50
Предпочитан 165.06 KB