Антимикробната резистентност (АМР) е предизвикателство към човечеството, засягащо пряко здравето на човека и животните. Антимикробните средства дадоха начало на нова ера в здравеопазването и лишаването на човечеството от това постижение би имало огромни последствия за общественото здраве. СЗО, ФАО, Световната организация по здравеопазване на животните, Европейският парламент и Европейската комисия отчитат, че АМР се превръща във все по-голям здравен проблем при хората и животните, който ограничава или свежда до минимум възможностите за ефикасно лечение.

Борбата с АМР изисква комплексен подход, който да обедини всички заинтересовани страни за постигане на ефективно намаляване на АМР, чрез устойчиво намаляване на общия обем на използваните антимикробни средства в животновъдството и запазване на ефективноста на антибиотиците при хората.

Набелязването на конкретни мерки в различни направления (законодателство, образование, контрол, регулирана и компетентна употреба, научни изследвания, информиране на обществото и заинтересованите страни) са ключът за решаване на проблема.

Национално изследване АМР

Моля, участвайте в Национално проучване за спазване на основни правила и принципи в случаите, когато е необходимо да се употребяват антимикробни средства за опазване на здравето на животните и за хуманно отношение към тях, като ни изпратите попълнена приложената анкета. Благодарим Ви !

Print Friendly, PDF & Email