Вторник, Януари 16, 2024 Проекти 181
Българска агенция по безопасност на храните участва като ко-финансирана агенция съвместно с основния бенефициент за България (Изпълнителна агенция по лекарствата) в EU4Health Joint Action EU4H 11 на ЕС.
Вторник, Януари 16, 2024 Проекти 70
На 27.02.2023 г. Българска Агенция по безопасност на храните подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Single Market Programme (SMP) Food – „Изпълнение на събирането и отчитането на данни за продажба и употреба на антимикробни средства при животни за периода 2022-2027 г. (SMP-FOOD-2022-AMRtool), управлявана от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) към Европейската комисия.


Българска агенция по безопасност на храните участва като ко-финансирана агенция съвместно с основния бенефициент за България (Изпълнителна агенция по лекарствата) в EU4Health Joint Action EU4H 11 на ЕС.

EU4H 11 (проект относно качеството на лекарствата и прилагането на фармацевтичното законодателство/стратегия) е част от програмата EU4Health, финансирана от Европейската комисия. Общият бюджет на проекта възлиза на повече от 3 милиона евро, като 80 % от разходите ще бъдат съфинансирани от Европейската комисия. Проектът има за цел укрепване на капацитета на структурите, отговарящи за контрола на Добрата производствена и Добрата дистрибуторска практика (GMP/GDP) на лекарствени продукти в ЕС/ЕИП в контекста на глобалната визия за взаимно доверие и приемане на резултатите от извършени инспекции от отделните регулаторни органи. Целта е гарантиране на качеството на лекарствените продукти и защита на общественото здраве.

В проекта участват 39 компетентни органи от ЕС/ЕИП от общо 29 държави, контролиращи спазването на нормативните изисквания от страна на фармацевтичните производители на хуманни и ветеринарни лекарства. Изпълнението на проекта се ръководи и координира от Австрия (AGES/BASG), съвместно с националните компетентни органи на Франция (ANSM), Хърватия (HALMED) и Унгария (NCPHP) като ръководители на работни пакети към проекта.

Трите основни цели на EU4H11 са:

  • Укрепване на Съвместната програма за одит (JAP) на структурите, отговарящи за контрола на Добрата производствена практика в ЕС/ЕИП;
  • Разработване на предложение за включване на Добрата дистрибуторска практика в съществуващата програма за съвместен одит;
  • Създаване на хармонизирани процеси за обучение и квалификация за инспектори по Добра производствена практика, в сътрудничество с Академията на инспекторатите към PIC/S.

В допълнение, съфинансирането на разходите свързани с изпълнението на Съвместната програма за одит (JAP) подкрепя участието на държавите-членки в програмата. Съфинансирането на разходите, свързани с дейностите по обучение, подпомага първоначалното и непрекъснато обучение на инспекторите по Добра производствена практика, като по този начин повишава компетенциите на инспекторите в целия ЕС/ЕИП.

За повече информация, можете да се свържете с:

ЦУ на БАБХ, дирекция КВМПИДВМС
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Координатор по проекта:
EU4H11 — координатор AGES/BASG: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: https://www.ages.at/en/research/project-highlights/eu4h11

BG_EU4H11_P1_BG.pdf
Предпочитан 386.78 KB

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на HaDEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

Print Friendly, PDF & Email