Четвъртък, Ноември 09, 2023 ДКВМП 199
Към 09.11.2023 г. в Дирекция КВМПИДСВМС на БАБХ са получени уведомления за недостиг или липса на следните лицензирани за употреба / разрешени за търговия ветеринарномедицински продукти / ветеринарни лекарствени продукти в Република България.
Вторник, Февруари 06, 2024 Новини 169
Информация и уведомяване във връзка с отклонение в качеството на ветеринарни лекарствени продукти.
Понеделник, Февруари 19, 2024 Новини 13
На 19.02.2024 г., със заповед на заместник изпълнителния директор на БАБХ, д-р Калин Цанев, бе приета "Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП" за 2024 г.

Информация и уведомяване във връзка с отклонение в качеството на ветеринарни лекарствени продукти.

Print Friendly, PDF & Email