На 20 и 21.06.2019 г. (четвъртък и петък) ще се проведе обучение на служителите от ОДБХ, отговорни за контрола на ветеринарномедицинските продукти.

 


 

Print Friendly, PDF & Email