Четвъртък, Ноември 09, 2023 ДКВМП 247
Дирекция КВМПИДСВМС на БАБХ уведомява за недостиг или липса на следните лицензирани за употреба / разрешени за търговия ветеринарномедицински продукти / ветеринарни лекарствени продукти в Република България.
Вторник, Февруари 06, 2024 Новини 257
Информация и уведомяване във връзка с отклонение в качеството на ветеринарни лекарствени продукти.
Понеделник, Февруари 19, 2024 Новини 39
На 19.02.2024 г., със заповед на заместник изпълнителния директор на БАБХ, д-р Калин Цанев, бе приета "Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП" за 2024 г.
Print Friendly, PDF & Email

На 19.02.2024 г., със заповед на заместник изпълнителния директор на БАБХ, д-р Калин Цанев, бе приета "Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП" за 2024 г.

Print Friendly, PDF & Email

На 30.11 и 01.12.2023 г. в хотел "Севастократор", с.Арбанаси, община Велико Търново ще се проведе семинар за слувителите от ОДБХ, отговарящи за контрола на ветеринарните лекарствени продукти и представителите на браншовите организации.

Print Friendly, PDF & Email