Четвъртък, Ноември 09, 2023 ДКВМП 247
Дирекция КВМПИДСВМС на БАБХ уведомява за недостиг или липса на следните лицензирани за употреба / разрешени за търговия ветеринарномедицински продукти / ветеринарни лекарствени продукти в Република България.
Вторник, Февруари 06, 2024 Новини 257
Информация и уведомяване във връзка с отклонение в качеството на ветеринарни лекарствени продукти.
Понеделник, Февруари 19, 2024 Новини 40
На 19.02.2024 г., със заповед на заместник изпълнителния директор на БАБХ, д-р Калин Цанев, бе приета "Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП" за 2024 г.

На 19.02.2024 г., със заповед на заместник изпълнителния директор на БАБХ, д-р Калин Цанев, бе приета "Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП" за 2024 г.

"Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП" можете да намерите в нашия сайт, подменю "Нормативна уредба" или да я изтеглите от приложения линк по-долу. Целта на програмата е да гарантира на потребителите, че предлаганите в търговската мрежа ВЛП, след издаване на разрешение за търговия, са с необходимото качество, съгласно спецификациите в регистрационната документация и разрешението за търговия с ВЛП.

Print Friendly, PDF & Email