Вторник, Януари 16, 2024 Проекти 134
Българска агенция по безопасност на храните участва като ко-финансирана агенция съвместно с основния бенефициент за България (Изпълнителна агенция по лекарствата) в EU4Health Joint Action EU4H 11 на ЕС.
Вторник, Януари 16, 2024 Проекти 43
На 27.02.2023 г. Българска Агенция по безопасност на храните подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Single Market Programme (SMP) Food – „Изпълнение на събирането и отчитането на данни за продажба и употреба на антимикробни средства при животни за периода 2022-2027 г. (SMP-FOOD-2022-AMRtool), управлявана от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) към Европейската комисия.
Print Friendly, PDF & Email

На 27.02.2023 г. Българска Агенция по безопасност на храните подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Single Market Programme (SMP) Food – „Изпълнение на събирането и отчитането на данни за продажба и употреба на антимикробни средства при животни за периода 2022-2027 г. (SMP-FOOD-2022-AMRtool), управлявана от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) към Европейската комисия.

Print Friendly, PDF & Email