Услугата "Електронен бюлетин на ДКВМП" предоставя възможност на клиентите на дирекцията да получават по електронен път новини и актуална информация за новорегистрирани продукти, изменения в нормативната уредба, провеждане на обучения, семинари и др.

 

Print Friendly, PDF & Email