Услугата "Генериране на QR код" предоставя възможност на клиентите на дирекцията, притежаващи лиценз за употреба на ВМП да заявят по електронен своето искане за генериране на уникален QR код за техен продукт.

 

Print Friendly, PDF & Email