Услугата "Одобряване на реклама" предоставя на клиентите на дирекция КВМП възможност да заявят и получат по електронен път одобряване на реклама без да се налага да идват на място.

 

Print Friendly, PDF & Email