Име  
DEXASHOT 2 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета, кучeта и котки / DEXASHOT 2 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, dogs and cats
Предпочитан 353.02 KB
DEXRAPID 2 mg/ml solution for injection / DEXRAPID 2 mg/ml инжекционен разтвор
Предпочитан 377.06 KB
Dexrapid-01-23_0022-3021
Предпочитан 125.39 KB
DFV DOXIVET 500 mg/g, перорален прах за приложение чрез вода за пиене за прасета и пилета / DFV DOXIVET 500 mg/g, powder for use in drinking water for pigs and chickens
Предпочитан 288.25 KB
DIAR STOP FORTE powder for oral use for calves, swine, pigs, dogs and cats / ДИАР СТОП ФОРТЕ прах за перорално приложение за телета, свине, прасета, кучета и котки
Предпочитан 242.13 KB
DIAR STOP FORTE premix for medicated feeding stuff for calves, swine, pigs, dogs and cats / ДИАР СТОП ФОРТЕ премикс за медикаментозен фураж за телета, свине, прасета, кучета и котки
Предпочитан 216.71 KB
Diar-Stop-forte-0022-1996
Предпочитан 141.59 KB
DOPHEXINE 20 mg/g powder for use in drinking water/milk
Предпочитан 113.33 KB
DORAXX 25 mg ml solution
Предпочитан 124.28 KB
DOXATIB 500 mg/g powder for use in drinking water for pigs and chickens
Предпочитан 124.62 KB