Име  
VERMET / ВЕРМЕТ
Предпочитан 153.01 KB
VETERELIN 0,004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци / VETERELIN 0,004 mg/ml solution for injection for cattle, horses, pigs and rabbits
Предпочитан 118.72 KB
VETERELIN 0,004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци / VETERELIN 0,004 mg/ml solution for injection for cattle, horses, pigs and rabbits
Предпочитан 128.1 KB
VETMULIN 100 g/kg premix for medicated feeding stuff for pigs, chickens, turkey and rabbies / ВЕТМУЛИН 100 g/kg премикс за медикаментозен фураж за свине, кокошки, пуйки и зайци
Предпочитан 133.35 KB
VETMULIN 100 g/kg premix for medicated feeding stuff for pigs, chickens, turkey and rabbies / ВЕТМУЛИН 100 g/kg премикс за медикаментозен фураж за свине, кокошки, пуйки и зайци
Предпочитан 134.39 KB
VETMULIN 20 g/kg premix for medicated feeding stuff for pigs, chickens, turkey and rabbits / ВЕТМУЛИН 20 g/kg премикс за медикаментозен фураж за свине, кокошки, пуйки и зайци
Предпочитан 133.3 KB
VETMULIN 20 g/kg premix for medicated feeding stuff for pigs, chickens, turkey and rabbits / ВЕТМУЛИН 20 g/kg премикс за медикаментозен фураж за свине, кокошки, пуйки и зайци
Предпочитан 133.77 KB
ЕНРОФЛОКСАЦИН 15 mg таблетки
Предпочитан 311.28 KB
Рабивак-3_0022-1457
Предпочитан 97.31 KB