Име  
Amoxyvet-500-WSP-RT-0022-2387
Предпочитан 120.91 KB
Amphen 200 mg/g granules for use in drinking water for pigs / Amphen 200 mg/g гранули за прилагане във вода за пиене на прасета
Предпочитан 129.94 KB
Amphen 200 mg/g granules for use in drinking water for pigs / Amphen 200 mg/g гранули за прилагане във вода за пиене на прасета
Предпочитан 121.57 KB
AMPHEN 200 mg/g гранули за прилагане във водата за пиене за прасета / AMPHEN 200 mg/g granules for use in drinking water for pigs
Предпочитан 310.39 KB
AMPHEN 200 MG_G
Предпочитан 125.14 KB
AMPICILLIN 20 % suspension for injection at cattle, horses, pigs, dogs and cats / АМПИЦИЛИН 20 % суспензия за инжективно приложение при говеда, коне, свине, кучета и котки
Предпочитан 114.35 KB
AMPICILLIN 20 % suspension for injection at cattle, horses, pigs, dogs and cats / АМПИЦИЛИН 20 % суспензия за инжективно приложение при говеда, коне, свине, кучета и котки
Предпочитан 123.26 KB
ANIMEDAZON SPRAY 2,45 % w/w спрей за кожа, суспенция за говеда, овце и прасета / ANIMEDAZON SPRAY 2,45 % w/w cutaneous spray suspension for cattle, sheep and pigs
Предпочитан 208.89 KB
Apramicin_500mggОФГ_0022-1691
Предпочитан 117.01 KB
APRAMYCIN 500 mg/g WSP / АПРАМИЦИН 500 mg/g водоразтворим прах
Предпочитан 191.86 KB